Het gaat over ons verstaan en bestaan in die omgeving. Wie zijn wij en hoe kunnen wij ons menselijke, intellectuele deel van onze ziel uitvoeren. 

Waar is onze wijsheid die ons treedt naar het hogere niveau van ons verstaan (logos).

Om wat makkelijker uit te drukken zou ik zeggen dat een mens een verstandelijke substantie is die uit zijn mogelijkheden de waarheid zoekt. De Duitse filosoof Kant ontwikkelt een filosofie waarin de (inwendige) vrijheid een belangrijke plaats krijgt. Die vrijheid is voor Kant de uiteindelijke grondslag van de moraal.

De mens in zijn natuur is een onderzoeker/jager. Die lijkt op een Leeuw die met zijn open muil op het volgende slachtoffer wacht om op te eten. Maar de mens is geen dier tenzij hij zijn intellectueel deel van zijn ziel verliest. En als het zo gebeurt dan is hij een dier geworden of verschijnt hij aan ons als een oermens. Het maakt ons triestig. Want onze fundamentele bedoeling is om zo goed mogelijk op God te lijken (Imago dei). Het Hebreeuwse woord (nefesj) is een woord dat vaak vertaald wordt als ziel, maar dat eigenlijk ‘dat wat jou als mens maakt tot de mens die je bent’ betekent. Volgens Genesis 2,7 is de nefesj niet één gedeelte van de mens, maar de gehele mens.

Zo zegt ook een theoloog Agustinius van Hipo die de drie-eenheid uitgelegd heeft als een circulerend verband tussen mens en ziel (Geest). Volgens Plato is de ziel onsterfelijk en is zij ook het meest eigene van de mens. 

 

Aristoteles zei: 'niet de ziel op zich is bang of blij, maar de mens op basis van zijn ziel'.

Psyche wordt als ‘het diepste wezen van de mens’ vertaald, bijvoorbeeld: Matteüs 26,38: ‘Mijn ziel (psyche) is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met mij.’

 

Ziel en lichaam zijn volgens de leer van het christendom onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ziel wordt door God geschapen en is onsterfelijk. Bij het einde der tijden zal de ziel zich bij de verrijzenis weer met het lichaam verenigen.

Een mens heeft verschillende ontwikkelingsfases die vast verbonden is met zijn incarnatie uit het Woord. 

Geboorte van de mens is een natuurlijke creatie die door pijn en geluk tot de wereld komt.

Religieuze ideologie is kei flexibel en ruimtelijk. Het is door de mens gecreëerd en door de religie geïnspireerd. Het is aan de omgeving aangepast. Een religieuze ideologie heeft zijn grenzen en het is gevaarlijk om van hem een karikatuur te maken en als het zo gaat dan komt de mens tot radicalisme toe. 

Religie, theologisch gezien is een vriendelijke wetenschap die alle verschillende maatschappen samen brengt. Bv. De christenen hebben hun eigen ideeën ivm het beeld van God. En tussen het christendom zijn de verschillende theologische verklaringen die niet bij elkaar passen. Daarom zien wij de verschillen tussen orthodoxie, katholicisme en protestantisme. 

Filosofie en religie zijn als zusters, ze kunnen niet uit elkaar bestaan, net zoals standvastige 'substantie'. Zoals in drie-eenheid zien wij geen scheiding tussen de  vader God, Zoon en Heilige Geest. Het is een goddelijke, spirituele, onzichtbare, machtige volle cirkel die die drie Hypostase samen vasthoudt. De ideologie van drie-eenheid was verschillend van tijd tot tijd, van omgeving tot omgeving, van verstaan tot verstaan (logos). 

Dankzij de eerste concilies is de substantie van de drie-eenheid uiteindelijk uitgedrukt. 

Filosofisch gezien, zijn wij de sterfelijke mensen die levens verbonden fases in religie samenvatten om makkelijker elkaar te begrijpen. Dat wil zeggen dat de religieuze ideologie die ons samenbrengt is ons geloof. Wij weten goed genoeg dat zonder geloof bestaat er geen religie, en zonder religie bestaat er 

geen religieuze ideologie, en zonder religieuze ideologie bestaat er geen mens! 

Theologie is een leraar die de feiten en religieuze ideologieën begrensd. Het is noodzakelijk om de fouten in ons geloof te verbeteren. Want kennis maakt van mens tot een Homo Sapiens, letterlijk verstandige-wijze (denkende) mens! Het is een mysterieus intellectueel groeiproces.

Met de kennis maakt men een brug tussen hem en God, want kennis brengt je kortbij God.  'De zielstoestand waarin iemand verkeert, zet de geest aan tot observatie en analyse. Dit kan vervolgens weer de zielstoestand beïnvloeden. Zo ontstaat er een ontwikkelingsproces' - Wittgenstein.


Rating: 5 sterren
1 stem

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.