Met Persephone vzw, KVG-Vlaanderen en bij de andere verenigingen heb ik als Life coach(pedagoog en ervaringsdeskundige) de praatgroepen geleid ('identiteit en handicap', 'seksualiteit en relatie', 'omgaan met de emoties' e.z.v.) .

Met die initiatie van praatgroep - mensen doen groeien, door de ervaringen die ze hebben met elkaar te delen en erover te praten.

Praatgroepen zijn groepen van mensen die bijeenkomen om elkaar te ondersteunen. Er wordt geen echte therapie gegeven, maar er vindt regelmatig een groepsgesprek plaats. Praatgroepen zijn meestal thematisch georganiseerd. Dat wil zeggen dat deelnemers aan praatgroepen mensen zijn die zich in een vergelijkbare situatie bevinden. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om mensen die iets hebben meegemaakt, mensen die aan een aandoening lijden, familieleden van mensen die iets meemaken en zelf ook steun nodig hebben,... Iedereen heeft een uniek verhaal te vertellen, maar door dit te delen met mensen die iets soortgelijks meemaken kunnen deelnemers elkaar emotioneel ondersteunen en praktische raad geven.

In Vlaanderen bestaan verschillende praatgroepen, meestal verbonden aan een officiële organisatie die informatie verstrekt en steun biedt aan een specifieke doelgroep.

Bij Integra wil ik geen concurrerende groepen oprichten, maar nieuwe praatgroepen (onder leiding van een gesprekleider/therapeut) aanbieden waar lokaal vraag naar bestaat.

Praatgroep heeft tot doel om binnen de relatie van de lotgenoten en hun partner –algemeen gesteld de naaste - een positieve bijdrage te leveren door de gevolgen van praatgroepen op relationeel vlak aan te kaarten en bespreekbaar te maken.

Thema’s die gepland staan zijn onder andere communicatie, seksualiteit, sparend gedrag, omgaan met angst en onzekerheid etc.

Het accent ligt bij het uitwisselen van ervaring door de deelnemers.

verwachtingen: Van mij als begeleider van een praatgroep kunt u verwachten een sturen en een actieve inbreng in het groepsgesprek